این کدها رو به قالبتون قبل از تگ بسته هدر اضافه کنیداین قسمت رو هم به سایدبار یا جایی که می خواید تبلیغات متنی به نمایش دربیاد قرار بدید